สินค้าจะถูกจัดส่งถึงลูกค้า
ภายใน 1-2 วัน โดยประมาณ

หากไม่ชำระหรือปฎิเสธจะมีความผิด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 168,458 ซึ่งเราจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด