หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบของแถมเฉพาะลูกค้าที่กดปุ่มรับของแถมเท่านั้น